Program – Międzynarodowa Konferencja Kamczacka 2019

Konferencja będzie podzielona na 3 bloki tematyczne:

  • Agrotechnika plantacji – choroby, nawożenie, prowadzenie roślin
  • Ekologiczna produkcja – jak zdobyć certyfikat, ograniczenia w ekologicznej produkcji, rynek produktów ekologicznych
  • Zagospodarowanie owoców jagody kamczackiej

Międzynarodowa Konferencja Kamczacka – 7 listopad 2019 r.

International Haskap Conference

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15 Rozpoczęcie Konferencji i powitanie uczestników

Sesja I – Nowe odmiany i technologie uprawy

9.15 – 9.35 Zagrożenia chorobami w uprawie jagody kamczackiej – dr Monika Kałużna, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice/Polska

9.35 – 10.00 Sukcesy i porażki uprawy haskapu w ciepłym klimacie – Peter Stremer, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen/Niemcy

10.00 – 10.20 Potrzeby pokarmowe roślin, na tle innych czynników warunkujących odpowiednie plonowanie – dr inż. Marek Konieczny, Yara Poland

10.20 – 10.50 Agrotechnika dopasowana do odmian haskapu. Pokaz cięcia krzewów – Paweł Korfanty, Gospodarstwo Szkółkarskie/Polska

10.50 – 11.05 Dyskusja i podsumowanie

11.05 – 12.00 Przerwa kawowa

Sesja II – Nowe doświadczenia i możliwości produkcji ekologicznej

12.00 – 12.25 Planowane zapylenie haskapu – dr Bob Bors, Uniwersytet Saskatchewan/Kanada

12.25 – 12.45 Obserwacje i wnioski po 4 latach uprawy jagody kamczackiej na plantacji – Tadeusz Kusibab, Justyna Kusibab-Mruk, Plantin/Polska

12.45 – 13.05 Uprawy jagodowe w systemie produkcji ekologicznej – dr inż. Urszula Sołtysiak, Agri+eko+plan Consulting/Polska

13.05 – 13.25 Praktyczne aspekty prowadzenia plantacji w sposób ekologiczny – Paweł Wawryszczuk, Polska Borówka/Polska

13.25 – 13.50 Wyniki najnowszych badań z Uniwersytetu Saskatchewan – dr Bob Bors, Uniwersytet Saskatchewan/Kanada

13.50 – 14.05 Dyskusja i podsumowanie

14.05 – 15.15 Przerwa obiadowa

Sesja III – Zagospodarowanie owoców i małe przetwórstwo

15.15 – 15.35 Porównanie jakości owoców jagody kamczackiej po krótkoterminowym przechowywaniu w zróżnicowanych warunkach – dr hab. Jan Błaszczyk, dr hab. Ewa Dziedzic, dr hab. Monika Bieniasz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie/Polska

15.35 – 16.00 Trendy w rozwoju ogrodnictwa przemysłowego wiciokrzewu w Rosji oraz ocena odmian pod kątem potrzeb rynkowych – Alena Czernienko, Tomsk product company SAVA/Rosja

16.00 – 16.20 Możliwości zagospodarowania owoców, na podstawie obserwacji bieżących trendów krajowych i zagranicznych – Anna Litwin, Blue Haskap/Polska

16.20 – 16.45 Oceny konsumenckie i stosunek do nowego owocu na rynku – wyniki analizy sensoryczna – dr Louise Gamble, James Hutton Institute/Szkocja

16.45 – 17.05 Wina i nalewki z jagody kamczackiej – mgr inż. Barbara Kowalczyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie/Polska

17.05 – 17.20 Dyskusja i podsumowanie

17.20 – 17.50 Debata: Jak i gdzie sprzedawać owoce jagody kamczackiej

17.50 – 18.00 Zakończenie Konferencji

Wszystkie wykłady będą tłumaczone symultanicznie pol/ang; ang/pol

 

 

Zarejestruj swój udział – REJESTRACJA

Dodaj komentarz