Program

Program – Konferencja Kamczacka 2017

8.00-9.00 Rejestracja uczestników; kawa, herbata na powitanie
9.00-9.15 Powitanie uczestników
9.15-9.40 Rozwój uprawy i badania jakościowe jagody kamczackiej w Szkocji Dr Dorota Jarret, James Hutton Limited, Szkocja
9.40-10.05 Przydatność odmian suchodrzewu jadalnego do uprawy w Polsce, w zależności od ich pochodzenia Dr Katarzyna Król-Dyrek, Niwa Hodowla Roślin Jagodowych, Brzezna
10.05-10.30 Perspektywy dla nowych odmian jagody kamczackiej, na podstawie obserwacji z lat 2013-2017 Tadeusz Kusibab, Gospodarstwo Ogrodnicze, Kraków
10.30-10.45 Dyskusja
10.45-11.15 Przerwa kawowa
11.15-11.35 Aspekty ekonomiczne zakładania plantacji i uprawy jagody kamczackiej Stanisław Dolata, Gospodarstwo Stanisław Dolata, Borne Sulinowo
11.35-12.00 Możliwości zwiększenia atrakcyjności kwiatów jagody kamczackiej dla owadów zapylających Dr hab. Monika Bieniasz, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
12.00-12.25 Najgroźniejsze choroby jagody kamczackiej i możliwości minimalizacji ich występowania Prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski, dr Agata Broniarek-Niemiec, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
12.25-12.50 Wpływ wybranych składników pokarmowych na cechy jakościowe owoców Dr inż. Marek Konieczny, Yara Poland
12.50-13.15 Fakty i mity w uprawie jagody kamczackiej, po doświadczeniach 2017 roku Mariusz Padewski, Delphy
13.15-13.30 Dyskusja
13.30-14.30 Przerwa obiadowa
14.30-15.10 Doświadczenia i wnioski z ostatnich siedmiu lat uprawy jagody kamczackiej w Ameryce Północnej, doświadczenia z odmianami i nawożeniem oraz tendencje rynkowe Logie J. Cassells, LoveHoneyberry Inc., Nowa Szkocja, Kanada
15.10-15.35 Zrozumieć ptaki, by uniknąć ich na plantacjach jagody kamczackiej Dr Andrzej Kruszewicz, Miejski Ogród Zoologiczny, Warszawa
15.35-16.00 Możliwości mechanicznego zbioru jagody kamczackiej, w opinii plantatora Karol Łangowski, Łantra S.C., Plantacja Czarna Dąbrówka
16.00-16.25 Czy wszystko wiemy o związkach aktywnych jagody kamczackiej? Dr hab. Alicja Kucharska, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
16.25-16.50 Wpływ zróżnicowanych warunków przechowywania na jakość i trwałość owoców jagody kamczackiej Dr hab. Jan Błaszczyk, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
16.50-17.30 Debata – Zagospodarowanie owoców jagody kamczackiej
17.30-17.40 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Zarejestruj swój udział – REJESTRACJA