Program

Program – Konferencja Kamczacka 2015

 

8.00- 9.00 – Rejestracja uczestników

9.00-9.15 – Powitanie uczestników

Sesja I

9.15 – 9.40 – Jagoda kamczacka w badaniach i hodowli na uniwersytecie w Saskatchewan – prof. Bob Bors, University of Saskatchewan – Kanada

9.40-10.05 – Zakładanie i prowadzenie plantacji jagody kamczackiej – Mariusz Podymniak, jagodnik.pl

10.05-10.30 – Optymalne nawożenie jagody kamczackiej – dr Andrzej Grenda, Yara Poland

10.30 -10.55 – Efektywne zapylenie kwiatów jagody kamczackiej źródłem jakości owoców – dr Monika Bieniasz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

10.55-11.10 – Dyskusja

11.10-11.40 – Przerwa kawowa

 

Sesja II:

11.40-12.10 – Hodowla i osiągnięcia w zakresie rosyjskich odmian jagody kamczackiej – Piotr Nikołajewicz Miszczuk, Rosyjska Akademia Nauk Rolniczych FGUP Bakcharskoe

12.10-12.30 – Jakie choroby mogą zagrażać jagodzie kamczackiej? – prof. dr hab. Leszek Orlikowski, dr. hab. Beata Meszka, Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

12.30-12.55 – Sadzonki z in vitro – fakty i mity – Tadeusz Kusibab, Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab, Kraków

12.55-13.20 – Uprawa jagody kamczackiej w Kandzie i Japonii – prof. Bob Bors, University of Saskatchewan, Kanada

13.20-13.45 – „Haskap” w Kanadzie – relacje z wizyty w prowincji Saskatchewan w 2015 roku – dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO Skierniewice

13.45-14.00 Dyskusja

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

 

Sesja III:

15.00-15.25 – Potencjał biologiczny owoców jagody kamczackiej – dr hab. inż. Mariusz Korczyński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

15.25-15.50 – Właściwości fizyko-chemiczne i możliwości zagospodarowania owoców jagody kamczackiej – dr hab. Alicja Kucharska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

15.50- 16.15 – Jagoda kamczacka w kulinarnym wydaniu – Loretta Bors, Kanada

 

 

16.15-16.30 Podsumowanie i zakończenie Konferencji